Parcursul nostru01234567890012345678900123456789001234567890
01234567890012345678900123456789001234567890

MDLPL, București

Primele discuții pe tema așezărilor informale au fost purtate începând cu anul 2007, în cadrul Grupului de lucru referitor la problematica locuirii rome, la Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Public și Locuinței. În acest context, MDLPL a inițiat un proiect de cercetare în zone afectate de marginalizare teritorială și socială, în scopul fundamentării unor reglementări în domeniu.
01234567890012345678900123456789001234567890
01234567890012345678900123456789001234567890

Valea Corbului, Argeș și București

 • Fundația PACT demarează formarea unui grup de inițiativă în Valea Corbului, în cadrul proiectului Acasă în Comunitatea TA, axat pe probleme de locuire în comunități rurale sărace. Grupul de inițiativă hotărăște să construiască un parc pentru copiii din comunitate dar se lovește de problema actelor de proprietate. Atunci când confruntă Primăria, descoperă o problemă majoră cu actele de proprietate pentru 2/3 din comunitate.
 • Fundația PACT apelează la expertiza MKBT: Make Better în locuire, planificare urbană și dezvoltare locală.
 • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) coordonează singura cercetare națională pe tema locuirii informale: Analiză privind aşezările informale din România – evaluarea situaţiei actuale în vederea formulării unor reglementări şi instrumente de intervenţie01234567890012345678900123456789001234567890
01234567890012345678900123456789001234567890

București

 • Au loc primele dezbateri publice care ating problematica așezărilor informale, iar organizațiile non-guvernamentale interesate (precum Fundația PACT, MKBT: Make Better, Habitat for Humanity România, Centrul de Resurse pentru Participare Publică CeRe), cât și profesioniști în domeniu (precum OAR, Facultatea de Sociologie, Facultatea de Geografie – Universitatea București) se mobilizează într-o Coaliție pentru locuire, care își propunea să identifice principalele provocări și soluții în domeniu, pentru ca acestea să poată fi incluse apoi în Pachetul Anti-Sărăcie.
 • MKBT organizează un atelier pe tema locuirii la Făgăraș, împreună cu reprezentanți și responsabili tehnici ai Primăriei Municipiului Făgăraș, dar și reprezentanți ai societății civile, cu scopul de a crește capacitatea administrației locale, partenerilor sociali și furnizorilor de servicii specializate de a identifica, prioritiza și implementa măsuri complexe privind domeniul locuirii în Municipiul Făgăraș, inclusiv pe tema locuirii informale.
01234567890012345678900123456789001234567890
01234567890012345678900123456789001234567890

Reșița & Bumbești-Jiu

 • În 2016, MKBT a sprijinit procesul de constituire a Grupului de Acțiune Locală Reșița, cu scopul de a crea o platformă de lucru și colaborare între instituții publice, organizații ale societății civile, operatori economici, reprezentanți ai comunităților marginalizate din oraș pentru a identifica nevoi, a găsi și implementa soluții pentru regenerarea urbană a cartierelor marginalizate din oraș. În 2017 Grupul de Acțiune Locală Reșița, se alătură eforturilor de combatere a locuirii informale.
 • Similar, Asociația DEP din Bumbești-Jiu, creată cu sprijinul Fundației PACT în cadrul proiectului zefiR, s-a implicat în cercetarea fenomenului locuirii informale la nivel local.
01234567890012345678900123456789001234567890

3 Octombrie,

Ziua Mondială a Locuirii

 • Fundația PACT și MKBT: Make Better organizează un atelier de locuire informală – dezbatere la Valea Corbului, jud. Argeș. Organizațiile inițiatoare trag un semnal de alarmă asupra problemelor locuirii informale și caută piste de acțiune chiar într-una dintre așezările afectate serios de acest fenomen. La vizita-dezbatere au participat reprezentanți ai unor instituții cu atribuții și interes în domeniu, precum Cancelaria Primului Ministru, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția Națională pentru Romi, Agenția Națională de Cadastru, Consiliul Județean Argeș, Prefectura Argeș, Oficiul Județean de Cadastru și administrația publică locală – în acest caz, Primăria Comunei Călinești.
 • Se conturează necesitatea unei propuneri legislative pentru definirea și reglementarea așezărilor informale.01234567890012345678900123456789001234567890

București

 • Raportul Valea Corbului – o așezare informală (a)tipică. Dezbatere privind problematicile așezărilor informale din România este înaintat principalelor instituții abilitate iar organizațiile inițiatoare – Fundația PACT și MKBT: Make Better – își propun să abordeze împreună problematicile identificate.
 • August 2017 – Fundația PACT și MKBT: Make Better demarează proiectul „No man’s land: locuire informală în comunitățile romerecunoaștere, responsabilitate și soluții împărtășite” prin care, alături de parteneri locali precum GAL Reșița, Asociația DEP Bumbești-Jiu, Grupul de Inițiativă Valea Corbului, își propun construirea unui cadru legislativ și financiar favorabil pentru rezolvarea situațiilor de locuire informală.
01234567890012345678900123456789001234567890

București

 • Raportul cercetării Locuirea Informală în România, realizat de MKBT: Make Better și Fundația PACT, oferă primele informații structurate despre fenomenul locuirii informale, cum este acesta definit la nivel mondial și, cel mai important, detaliază cauzele și efectele acestui fenomen în România, indicând totodată și principalele măsuri necesare pentru reglementarea și soluționarea problemelor sociale asociate acestui tip de locuire.
 • Analiza cadrului legal relevant pentru domeniul locuirii informale în România – raport realizat de partenerii proiectului No Man’s Land, inventariază atât legislația națională cât și acordurile internaționale prin care România își asumă recunoașterea și soluționarea problemelor ce țin de locuire. Autorii subliniază absența definirii sau vreunei mențiuni a așezărilor informale din în legislația românească.
 • O a treia cercetare realizată în cadrul proiectului No Man’s Land – Analiza programelor naționale și a celor cu finanțare UE și a impactului lor actual asupra locuirii informale – urmăreste cadrul strategic și mecanismele de finanțare naționale și europene care vizează așezările informale.
 • SOS Locuirea informală în România (expoziție No Man’s Land și dezbatere în cadrul One World România – Festivalul de documentare pentru drepturile omului). Peste 40 de participanți din domenii diverse – de la administrație publică, companii private, ONG-uri, reprezentanți ai comunităților afectate – au făcut radiografia fenomenului locuirii informale din România.
 • No Man’s Land la Street Delivery București – Primul stand ce recreează o locuință informală precară invită trecătorii la reflecție și informare cu ocazia celui mai cunoscut festival urban din România. Mesajul locuinței informale de la Street Delivery este preluat semnificativ de către presa națională.
 • Experți internaționali – Sasha Tsenkova, Julien Damon, Ashemt Elezovski – susțin inițiativa de reglementare a așezărilor informale și oferă exemple de bune practici din alte țări (Serbia, Franța, Macedonia) – în prezența reprezentanților Secretariatului General al Guvernului, MDRAP, Agentiei Nationale pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), Agenția Națională pentru Romi (ANR) – în cadrul evenimentului de lucru Soluții pentru așezările informale de la București. Peste 30 de actori relevanți în domeniu contribuie cu propuneri și amendamente schiței de propunere legislativă inițiate de Fundația PACT și MKBT: Make Better în cele patru grupuri de lucru tematice organizate.
 • August 2018 – consultări cu membri ai Parlamentului și vizite de lucru (în două localități cu așezări informale: Valea Corbului (jud. Argeș), respectiv Slatina (jud. Olt)) pentru validarea propunerii legislative.
 • 12 septembrie 2018 – Atelier de lucru dedicat îmbunătățirii propunerii legislative pentru reglementarea așezărilor informale la Housing Forum 2018. Cauza celor peste 200.000 de români „invizibili” devine titlul materialelor de presă rezultate în urma evenimentului dedicat locuirii din acel an.
01234567890012345678900123456789001234567890

3 Octombrie,

Ziua Mondială a Locuirii

 • La finalul a doi ani de cercetare și acțiuni de conștientizare, Fundația PACT și MKBT: Make Better, în parteneriat cu GAL Reșița, Asociația DEP Bumbești-Jiu, Grupul de Inițiativă Valea Corbului, au făcut primul pas în direcția recunoașterii și a reglementării așezărilor informale din România: introducerea în procedură Parlamentară a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350 / 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, sau Legea așezărilor informale, printr-o inițiativă pluripartidică semnată de 27 de deputați și senatori.01234567890012345678900123456789001234567890

Ianuarie

 • În urma tuturor consultărilor, în ianuarie 2019, am lansat 2 ghiduri de acțiune cu privire la așezările informale din România, unul pentru autoritățile administrației publice locale și altul pentru comunitățile care locuiesc în așezări informale.
01234567890012345678900123456789001234567890

Consultări

 • În februarie 2019, am organizat întâlniri cu autorități locale (Brașov și Reșița) și centrale la MDRAP, unde am discutat despre propunerea legislativă și am îmbunătățit-o, dar și despre viitoare schimbări legislative necesare pentru o abordare integrată a locuirii informale.
 • În martie, Fundația PACT și MKBT: Make Better au participat la o dezbatere organizată de Comisia pentru Afaceri Europene în care am discutat despre faptul că dincolo de cadrul legislativ, pentru așezările informale din România este nevoie de resurse – mai exact, de instrumente financiare integrate care să țină de cont de complexitatea acestui fenomen și să ofere soluții sustenabile pentru oamenii din așezări informale.
 • Problematica a fost dezbătută și în două reuniuni internaționale, în care MKBT a prezentat rezultatele proiectului și a discutat cu organizații internaționale despre posibile coaliții și piste de lucru împreună pe această temă.
01234567890012345678900123456789001234567890

Document oficial de poziție

 • La finalul proiectului „No man’s land: locuire informală în comunitățile rome- recunoaștere, responsabilitate și soluții împărtășite”, Fundația PACT și MKBT: Make Better, au elaborat un document de poziție dedicat așezărilor informale care conține o privire de ansamblu asupra problemei așezărilor informale și a modului în care este abordată în acest moment, dar și recomandări cu privire la legislație, politici publice și finanțări pe viitor. Acest policy brief a fost trimis către decidenți atât la nivel național, cât și european.01234567890012345678900123456789001234567890

Legea Așezărilor Informale

 • În august 2019 a fost promulgată Legea 151/2019 privind așezările informale din România. Fundația PACT și MKBT: Make Better, se angajează să rămână actori implicați în soluționarea problematicii locuirii informale în România.
01234567890012345678900123456789001234567890

 • MKBT și Fundația PACT se implică în redactarea normelor de aplicare a Legii 151/2019, în grupul de lucru organizat în acest scop de către MDRAP.