Resurse
Autorități

PublicațiiIanuarie 2019 [ro]23[:]

AȘEZĂRILE
INFORMALE – GHID DE ACȚIUNE PENTRU AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Finanțator: Open Society Foundations, Roma and the EU Funds
Durata de desfășurare a proiectului: 1 august 2017- 31 Ianuarie 2019
Lider de proiect: Fundatia PACT – Parteneriat pentru Actiune Comunitara si Transformare
Organizații partenere: MKBT: Make Better, Asociația DEP – Bumbești-Jiu, Grupul de inițiativă Valea Corbului, Grupul de Acțiune Locală Reșița
Vezi publicația


Ianuarie 2019

Ghid de acțiune pentru comunitățile care locuiesc în așezări informale

Acest ghid este făcut pentru a ajuta cetățenii să înțeleagă dacă locuiesc într-o așezare informală și ce ar putea face pentru a ocupa în mod legal terenul pe care locuiesc.
Așezările informale sunt perimetre cu locuințe dezvoltate spontan, în care locuitorii nu au un drept de deținere legală asupra terenurilor și locuințelor pe care le-au construit și le ocupă.
Vezi publicațiaMartie 2018

LOCUIREA INFORMALĂ ÎN ROMÂNIA – Raport de cercetare

Ca structură, raportul conține un prim capitol dedicat descrierii fenomenului locuirii informale, prezentând contextul acestei problematici în spațiul UE și al altor țări din blocul post-socialist, explicând tipologii existente și descriind evoluția și scara fenomenului în România, pe baza studiilor și rapoartelor realizate până în prezent. Ulterior, în cadrul capitolului 2, raportul prezintă trei studii de caz constând în așezări informale din cadrul a 3 localități, respectiv Municipiul Reșița (jud.Caraș-Severin), orașul Bumbești – Jiu (jud.Gorj) și satul Valea Corbului (com.Călinești, jud.Argeș). În final, raportul include un set de concluzii și recomandări menite să sprijine partenerii proiectului în a gândi ulterior potențiale acțiuni și soluții care a atenua problemele cu care se confruntă așezările informale din România.
Acest raport aduce nou, sperăm noi, o analiză atât a literaturii în domeniu cât și – în oglindă – a unor studii de caz concrete, ce prezintă realitatea din teren la nivelul anului 2017-2018, ilustrând multiplele fațete ale locuirii informale, complexitatea spețelor și necesitatea acțiunii.
Vezi publicația


Martie 2018

LOCUIREA INFORMALĂ ÎN ROMÂNIA – Analiză a cadrului legal relevant pentru domeniul locuirii informale în România

Ca structură, raportul conține capitole distincte care analizează legislația în domeniul locuirii, al urbanismului și mediului, al cadastrului, proprietății și domiciliului, precum și alte norme relevante pentru tema locuirii informale. Realizarea acestui raport s-a făcut pe baza analizei cadrului legal sub forma și conținutul valabil la finalul anului 2017.
Vezi publicația


Martie 2018

LOCUIREA INFORMALĂ ÎN ROMÂNIA- Analiza programelor naționale și a celor cu finanțare UE și a impactului lor actual asupra locuirii informale

Scopul raportului este acela de a fundamenta o serie de propuneri pentru o mai bună folosirea fondurilor UE și naționale în programe integrate care să adreseze locuirea informală. Textul urmărește cadrul strategic și mecanismele de finanțare derivate din acesta, care permit sau limitează implementarea unor soluții viabile și de durată.
Vezi publicația